loader
Taryfikator mandatów

Jaki mandat obowiązuje za przekroczenie prędkości?

Mandat za zbyt szybką jazdę to kara, która jest najczęściej stosowana wobec kierowców. Dotyczy zarówno świeżych, jak i bardziej doświadczonych osób za kółkiem, które nie zwracają uwagi na ograniczenia. Kara finansowa, a nawet możliwość utraty prawa jazdy, nie są dla niektórych wystarczającym ostrzeżeniem. Warto wiedzieć, jaki mandat obowiązuje za przekroczenie prędkości i rozważnie podejść do tematu.

Jaka jest dopuszczalna prędkość na drodze?

Każdy, kto przechodził kurs na prawo jazdy, w małym paluszku powinien mieć ograniczenia prędkości obowiązujące na polskich drogach. Jednak z czasem wiedza ta ulatuje i niezależnie od znaków i drogi, kierowcy jadą jak najszybciej się da. Warto zatem przypomnieć aktualnie obowiązujące limity prędkości w Polsce. W terenie zabudowanym jest to standardowo 50 km/h, chyba że znaki mówią inaczej. W godzinach od 23:00 do 05:00 ograniczenie wynosi 60 km/h. Natomiast w strefie zamieszkania prędkość nie może przekraczać 20 km/h. Dla pojazdów o masie do 3,5 t oraz dla motocykli zostały ustalone następujące limity prędkości:

  • 140 km/h na autostradzie,

  • 120 km/h na drodze ekspresowej dwujezdniowej,

  • 100 km/h na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu,

  • 90 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej.

Bardzo ważne jest, by zwracać uwagę na znaki mijane po drodze, które często zmieniają (podwyższają lub obniżają ) dopuszczalną prędkość na danym odcinku.

Mandat za przekroczenie prędkości - jakie są obowiązujące stawki?

Kwoty za wykroczenia drogowe

Za przekroczenie prędkości policjant może nałożyć na kierowcę mandat w wysokości od 50 do 500 zł, stawka jest zależna od wielkości wykroczenia. Oprócz kary finansowej zatrzymany otrzymuje stosowną liczbę punktów karnych, a nawet może mieć odebrane prawo jazdy na 3 miesiące. Wysokość mandatów i liczba punktów karnych za przekroczenie prędkości prezentuje się następująco:

  • do 10 km/h: mandat do 50 zł,

  • o 11-20 km/h: od 50 do 100 zł, 2 punkty karne,

  • o 21-30 km/h: od 100 do 200 zł, 4 punkty karne,

  • o 31-40 km/h: od 200 do 300 zł, 6 punktów karnych,

  • o 41-50 km/h: od 300 do 400 zł, 8 punktów karnych,

  • o 51 km/h i więcej: od 400 do 500 zł, 10 punktów karnych.

Liczba punktów karnych jest stała dla danego wykroczenia, natomiast wysokość mandatu zależy od policjanta, może wyznaczyć ją między dolną, a górną granicą limitu zapisanego w kodeksie. Należy nie przesadzać też w drugą stronę, kierowca, który jedzie zbyt wolno utrudniając tym samym ruch innym pojazdom, także może spotkać się z karą grzywny od 50 do 200 zł oraz otrzymać 2 punkty karne.

Odebranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości

Jeśli prędkość w terenie zabudowanym zostanie przekroczona o więcej niż 50 km/h, prawo jazdy jest odbierane kierowcy na 3 miesiące. Nie musi dojść do fizycznego zatrzymania dokumentu, okres 3 miesięcy jest liczony od daty popełnienia wykroczenia. Warto jeszcze raz podkreślić, że zasada ta nie obowiązuje poza terenem zabudowanym. Jeśli przykładowo na drodze ekspresowej przekroczymy prędkość o 60 km/h, prawo jazdy nie zostanie nam odebrane.